AT-S TYPE

WIRE ROTATING SPRING FORMING, BENDING M/C AT-S20/S35/S50/S65/S80 Series

ویژگی های سری AT-S

  • تغذیه و چرخش سیم به صورت جداگانه و همزمان امکان پذیر است. سیم چرخان می تواند جهت حرکت به سمت جلو و عقب 360 درجه، بنابراین تنظیم دستگاه برای کار راحت است و به زمان کوتاهی نیاز دارد.
  • سروو اسپینر می تواند با خم شدن 360 درجه و همچنین پیچیدن روی سیم چرخان با استفاده از یک سنبه کار کند، بنابراین کنترل بار دقیق به آسانی انجام می شود.
  • خم شدن و شکل دهی سه بعدی در پردازش امکان پذیر است زیرا چرخاننده سیم می تواند بسیار آزادانه در ترکیب با سروو اسپینر بچرخد.
  • تنظیم دستگاه برای عملیات و فرآیند کار برای شکل دهی پیچیده کوتاه می شود. در مقایسه با یک ماشین قبلی که به CAM وابسته است، کارکرد این دستگاه بسیار راحت تر است.
  • پردازنده قلاب دوم. ایستگاه که دارای دو نوع است: استاندارد، ویژه مجهز به هر دو اتصال برقی و چرخ چرخ است. با توجه به این واقعیت، به راحتی می توان آن را جابجا کرد و به راحتی به دستگاه S-type متصل و از آن جدا شد.

مشخصات فنی:

مدل AT-S20 AT-S35 AT-S50 AT-S65 AT-S80
قطر سیم 0.5~2.0m/m 1.2~3.5m/m 2.0~5.0m/m 2.6~6.5m/m 3.5~8.0m/m
سرعت تغذیه سیم 0~80m/Max 0~80m/Max 0~60m/Max 0~60m/Max 0~50m/Max
سرعت دوربین 0~100rpm 0~80rpm 0~60rpm 0~50rpm 0~50rpm
لکه چرخان ±360˚ ±360˚ ±360˚ ±360˚ ±360˚
چرخش سیم ±360˚ ±360˚ ±360˚ ±360˚ ±360˚
سروو اسپینر ±360˚ ±360˚ ±360˚ ±360˚ ±360˚
منبع تغذیه 200~220V
50~60㎐ 3P
200~220V
50~60㎐ 3P
200~220V
50~60㎐ 3P
200~220V
50~60㎐ 3P
200~220V
50~60㎐ 3P
بعد، ابعاد، اندازه 1200×1200
×1700
1400×1400
×1800
1600×1500
×2000
1680×1600
×2000
1800×1700
×2200
(W×L×H) 1200(㎏) 2500(㎏) 4500(㎏) 6500(㎏) 9500(㎏)
وزن خالص OK OK OK OK OK
مشخصات فنی AT-S TYPE
مدلAT-S20AT-S35AT-S50AT-S65AT-S80
قطر سیم0.5~2.0m/m1.2~3.5m/m2.0~5.0m/m2.6~6.5m/m3.5~8.0m/m
سرعت تغذیه سیم0~80m/Max0~80m/Max0~60m/Max0~60m/Max0~50m/Max
سرعت دوربین0~100rpm0~80rpm0~60rpm0~50rpm0~50rpm
لکه چرخان±360˚±360˚±360˚±360˚±360˚
چرخش سیم±360˚±360˚±360˚±360˚±360˚
سروو اسپینر±360˚±360˚±360˚±360˚±360˚
منبع تغذیه200~220V
50~60㎐ 3P
200~220V
50~60㎐ 3P
200~220V
50~60㎐ 3P
200~220V
50~60㎐ 3P
200~220V
50~60㎐ 3P
بعد، ابعاد، اندازه1200×1200
×1700
1400×1400
×1800
1600×1500
×2000
1680×1600
×2000
1800×1700
×2200
(W×L×H)1200(㎏)2500(㎏)4500(㎏)6500(㎏)9500(㎏)
وزن خالصOKOKOKOKOK

نمونه محصولات تولیدی توسط ماشین AT-S

محصول

نگاهی مختصر به عملکرد تولید